Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập website: https://pascalirma.org

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sự riêng tư và sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin này và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật thông tin này có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó bạn vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản để biết những thay đổi.

1. Miễn trừ trách nhiệm:

Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ là thông tin tổng quan. Những thông tin được cung cấp bởi pascalirma.org và với những nỗ lực để cập nhật thông tin kịp thời và chính xác, chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo pháp lý cho bất kỳ loại, hình thức, ngụ ý thông tin về sự chính xác, đầy đủ, độ tin cậy, phù hợp và sự thiết thực trên trang web, hoặc bất kỳ thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc các hình ảnh liên quan trên trang web dưới bất kỳ mục đích nào. Bất kỳ sự tin cậy đối với những thông tin như vậy có thể đem lại cho bạn những nguy cơ không mong muốn.

pascalirma.org không đưa ra các lời khuyên, chẩn đoán hay các phương pháp điều trị y khoa.

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những hậu quả, thiệt hại trong ngắn hạn hoặc lâu dài xảy ra trong quá trình sử dụng thông tin từ trang web.

Chúng tôi luôn nỗ lực để phát triển và giúp trang web được hoạt động ổn định. Tuy nhiên, pascalirma.org không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ về pháp lý trong trường hợp trang web tạm thời không thể truy cập được do những lỗi kỹ thuật từ phía bạn.

 

2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

2.1 Mục đích thu thập thông tin:

Chúng tôi thực hiện việc thu thập thông tin của bạn thông qua website này nhằm:

  • Cung cấp những thông tin mới nhất của website.
  • Xem xét và nâng cấp nội dung, giao diện của website.
  • Thực hiện hoạt động khảo sát
  • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh nếu thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp, bị mất hoặc bị thiệt hại do sự cố hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.

2.2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin người dùng nào ngoại trừ cookies. 

“Cookies” là những tập tin dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính mà bạn dùng để xem trang web. Mỗi máy tính truy cập vào trang web của pascalirma.org sẽ được gán một cookie khác nhau bởi pascalirma.org.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của bạn được sử dụng để chúng tôi hoặc các bên có liên quan khác có thể thực hiện các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin về truy cập website của bạn gồm những thông tin có thể nhận biết và không thể nhận biết để phân tích (ví dụ: dữ liệu phân tích việc truy cập website, …).

Thông tin của bạn được sử dụng để giúp cung cấp cho các dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các công ty đại diện chúng tôi. Những công ty này cũng chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Hầu hết các phần mềm trình duyệt có thể được thiết lập để từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt sẽ cung cấp hướng dẫn làm thế nào để thiết lập từ chối cookie. Nếu bạn muốn từ chối cookie của chúng tôi, một số các chức năng và tiện ích của trang web pascalirma.org có thể sẽ không hoạt động chính xác, tuy vậy bạn không cần phải chấp nhận Cookies của chúng tôi để sử dụng các trang web pascalirma.org một cách hiệu quả.

Bạn có thể xóa cookies của mình theo các hướng dẫn dưới đây:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer
Opera

5. Quảng cáo, thanh tìm kiếm và link dẫn sang những trang web khác

pascalirma.org có thể cung cấp các link dẫn sang trang web của bên thứ ba. pascalirma.org cũng có thể lựa chọn và ưu tiên một số trang web nhất định khi bạn nhập cụm từ tìm kiếm và pascalirma.org cũng có thể cho phép các đơn vị quảng cáo hiện quảng cáo và các nội dung được tài trợ khi một số cụm từ tìm kiếm nhất định được nhập vào.

pascalirma.org không khuyến khích cũng như bảo đảm cho nội dung trên trang web của bên thứ ba. pascalirma.org không chịu trách nhiệm hay đảm bảo cho tính chính xác của nội dung trang web được dẫn link hay nằm trong trang web của pascalirma.org, các trang web của bên thứ ba nằm trong kết quả tìm kiếm hay quảng cáo của chúng tôi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bất cứ vấn đề gì xảy ra khi sử dụng trang web của bên thứ ba cũng như chịu sự quản lý của các điều khoản và điều kiện của trang web của các trang web này.

pascalirma.org không xác nhận và đảm bảo cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc phương thức điều trị được quảng cáo trên các trang web của pascalirma.org. 

6. Các yêu cầu công bố thông tin

  • pascalirma.org có thể thay đổi chính sách bảo mật và mọi thay đổi sẽ được công khai trên website pascalirma.org
  • Tất cả các thay đổi về chính sách bảo mật chúng tôi đều tuân thủ theo quy định của Pháp Luật Nhà Nước hiện hành.
  • Mọi ý kiến thắc mắc, khiếu nại và tranh chấp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@pascalirma.org